Zigzag

Gibbus - Zigzag

kovaná socha

Height: 175 cm
  • Klak
  • Zigzag
  • Orb
  • S nadhledem
  • Ian